Saturday, 25 September 2010

နာက်င္မႈေတြ ေလ်ာ့က်ေအာင္ . . .

ကိုယ္တို႔ေတြ လက္ေခ်ာင္း၊ ေျခေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းနာရင္ ဘာေၾကာင့္ လက္ေခ်ာင္း၊ ေျခေခ်ာင္းေတြအားလံုးကို ဆုပ္ကိုင္ၾကတာလဲ...

သုေတသီေတြက ဒီအခ်က္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါၿပီ။
ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုဆုပ္ကိုင္ၾကသလဲဆိုရင္ ခႏၶာကိုယ္ေျပာင္းလဲမႈဟာ ဦးေဏွာက္ကိုအက်ဳိးသက္ေရာက္ေစတဲ့အတြက္ျဖစ္တယ္လို႔ သုေတသီေတြက ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။

University College London က သုေတသီတစ္စုဟာ thermal grill illusion (TGI) နည္းစံနစ္ကို သံုးၿပီး လူသားေတြရဲ႕ နာက်င္မႈအေပၚ အလုိလိုတံု႕ျပန္ခ်က္ကို ေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီစမ္းသပ္ခ်က္မွာ ေစတနာ့၀န္ထမ္း စမ္းသပ္ခံေတြရဲဲ႕ လက္ၫဳိွးနဲ႔လက္သူႁကြယ္ကို ေရေအးထဲမွာ ႏွစ္ထားခိုင္းၿပီး လက္ခလယ္ကိုေတာ့ ေရေႏြးထဲမွာ ႏွစ္ထားခိုင္းပါတယ္။ အဲဒီမွာ လက္ခလယ္ကို မီးေလာင္သလိုပူေလာင္တဲ့ ထင္ေယာင္ထင္မွားခံစားခ်က္ကို ျဖစ္ေစပါတယ္လို႔ စမ္းသပ္မႈေခါင္းေဆာင္
Professor Patrick Haggardက ဆိုပါတယ္။

စမ္းသပ္ခံေတြရဲ႕လက္ႏွစ္ဖက္စလံုးကို အထက္မွာေျပာခဲ့သလို ႏွစ္ထားခိုင္းၿပီးေနာက္ လက္သံုးေခ်ာင္းလံုးကို ေရထဲကရုတ္တရက္ ႏႈတ္ယူၿပီး လက္ၫွိဳး၊ လက္ခလယ္၊ လက္သူႁကြယ္ အခ်င္းခ်င္းထိေတြ႕ေစပါတယ္။
အဲဒီမွာတင္
ေစာေစာကခံစားရတဲ့ လက္ခလယ္ နာက်င္မႈ၊ ပူေလာင္မႈေ၀ဒနာဟာ
၆၄ရာခိုင္ႏႈန္းသက္သာသြားတာကို ေတြ႕ရွိၾကရပါတယ္။

လက္တစ္ဖက္ထဲက လက္ေခ်ာင္းသံုးေခ်ာင္းကိုပဲ ေရေအး၊ ေရေႏြးထဲမွာ အထက္ကအတုိုင္း ႏွစ္ေစၿပီးစမ္းသပ္တဲ့အခါမွာေတာ့ အနာသက္သာရာရတာကို မေတြ႕ရပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္လံုးက လက္ေခ်ာင္း တစ္ေခ်ာင္း( သို႔ ) ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပဲ ႏွစ္ေစၿပီးစမ္းသပ္ရာမွာလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။ လက္သံုးေခ်ာင္းလံုးကေန အပူနဲ႔ထိေတြ႕မႈကို ဦးေဏွာက္က ရရွိမွသာ နာက်င္မႈသက္သာေစတယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြက ဆိုပါတယ္။

ဒီစမ္းသပ္ခ်က္က နာက်င္မႈဆိုတာ ဦးေဏွာက္ဆီကိုေရာက္လာတဲ့ နာက်င္မႈဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ေတြသာမက ခႏၶာကို္ယ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ သရုပ္ေဖာ္မႈ၊ အမူအယာနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္ေနတယ္ ဆိုတဲ့အယူအဆကို ေဖာ္ထုတ္ေပးပါတယ္။

Prof Haggardက ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အာရုံခံႏိုင္စြမ္းကို ႁမွုင့္တင္ေပးႏိုင္တဲ့ ကုထံုးစနစ္ဟာ နာက်င္မႈကို သက္သာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ကိုယ္တို႔ေတြ ေက်ာင္းမွာ သင္ခဲ့ရတာကေတာ့
နာက်င္မႈျဖစ္တဲ့ေနရာကို ပြတ္သပ္ေပးရင္ အာရုံေၾကာထံုးတစ္ခုတည္းက ခံစားေနရတဲ့ နာက်င္မႈကို က်န္တဲ့အာရုံေၾကာထံုးေတြဆီ မွ်ေ၀ေပးသလိုျဖစ္သြားၿပီး အနာသက္သာေစပါတယ္တဲ့။ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ စမ္းသပ္မႈနဲ႔ သေဘာသဘာ၀ခ်င္းဆင္ေပမယ့္ အယူအဆခ်င္းကေတာ့ ကြာျခားေနတာေတြ႕ရပါတယ္။


The research could explain why most people make a grab for finger or toe that has been injured.

The effect is due to change in the way the body is represented in the brain, researchers believe.

Scientists from University College London used a technique called thermal grill illusion (TGI) to study self-touch in volunteers who were made to feel pain.

In the experiment, the index and ring fingers were placed in warm water while the middle finger was plunged into cold water.

This generated the illusion that the middle finger was "painfully hot", said study leader Professor Patrick Haggard.

Participants had TGI induced in both hands, and then immediately afterwards touched the three fingers of one hand with the same fingers of the other.

When this was done, the painful heat experienced by the middle fingers dropped by 64%.

The same effect was not seen when only one hand was placed under TGI conditions, or when only one or two fingers were pressed against each other.

Pain relief only occurred when the temperature sense and tactile information from all three fingers was fully integrated, said the scientists, whose research is reported in the journal Current Biology.

"Pain is quite an important, but also complicated, experience and can be caused in many different ways," said Prof Haggard.

"We show that levels of acute pain depend not just on the signals sent to the brain, but also on how the brain integrates these signals into a coherent representation of the body as a whole."

Earlier studies of chronic pain had indicated the importance of body representation in pain experience, he said.

For example, the "phantom" pain often felt after amputation of a limb lessens with time as the brain updates its overview of the body.

The new findings highlight the important role of body representation to acute pain, said Prof Haggard.

"Our work suggests that therapies aimed at strengthening the multisensory representation of the body may be effective in reducing pain," he added.
No comments:

ႀကဳိက္ရင္ေပါ့ေလ . . .