Monday, 27 September 2010

ငွက္ကိုစားတဲ့ ပင့္ကူ . . .

အြန္လိုင္းေပၚတက္ၿပီး
ေတာင္ေမႊေျမာက္ေမႊလုပ္လိုက္ရင္ မျမင္ဖူးတာေတြျမင္ရ မၾကားဖူးတာေတြၾကားရနဲ႔ တစ္ခါတစ္ခါ အံ့ၾသဖို႔ေတာင္ ေမ့ေနမိတတ္ပါတယ္။ အသက္နည္းနည္းရလာမွ အင္တာနက္ဆိုတာႀကီးနဲ႔ နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ ေတြ႕ရတာဆိုေတာ့ ျမင္ျမင္သမွ်၊ ၾကားၾကားသမွ်ကေတာ့ ထူးဆန္းလို႔ေနေတာ့တာပါပဲ။ ေခတ္ကေလးမ်ား တယ္ကံေကာင္းပါကလားလု႔ိလဲ မၾကာမၾကာ ေတြးမိပါေသးတယ္။

အခုလဲ ငွက္ကိုစားေနတဲ့ပင့္ကူတဲ့ . . .

Giant spider eating a bird caught on camera

ဓာတ္ပံုထဲမွာ ေျခေခ်ာင္းအနက္ေရာင္ေတြရွိတဲ့ ပင့္ကူႀကီးတစ္ေကာင္က သူ႔အိမ္က ပင့္ကူမွ်င္ေတြထဲမွာၿငိၿပီး တြဲေလာင္းျဖစ္ေနတဲ့ ငွက္ေသကေလးတစ္ေကာင္ကို ရစ္ပတ္ၿပီးစားေနတာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီပံုကို Queensland's tropical north မွာရွိတဲ့ Atheron မွာ ရိုက္ယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာအကူအညီနဲ႔ ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိတဲ့ ပံုအစစ္လို႔ပဲ ယူဆရပါတယ္။

Giant spider eating a bird caught on camera

ၾသစႀတီးယန္း တြားသြားသတၱ၀ါဥယ်ာဥ္
Australian Reptile Park က ပင့္ကူထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူျဖစ္တဲ့ Joel Shakespeare ကေတာ့ အထက္ပါပင့္ကူမ်ဳိးဟာ Golden Orb Weaver မ်ဳိးျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီပင့္ကူမ်ဳိးဟာ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ အင္းဆက္အႀကီးစားေတြကိုပဲ စားေလ့ရွိတာပါ။ အခုလိုမ်ဳိး ငွက္ကိုစားေနတာကေတာ့ ထူးျခားလြန္းပါတယ္လို႔ ninemsn.com. ကိုေျပာခဲ့ပါတယ္။

Queensland ျပတိုက္ကေတာ့ ပံုထဲကငွက္မ်ဳိးဟာ Chestnut-breasted Mannikin ငွက္မ်ဳိးျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ က အဲဒီငွက္ဟာ ပ်ံလာရင္းနဲ႔ ပင့္ကူအိမ္နဲ႔တိုးမိၿပီး ၿငိသြားတာျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးပါတယ္။ ပင့္ကူဟာ အဲဒီငွက္ကို ကုန္ေအာင္ေတာ့ စားႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ။ ပင့္ကူဟာ ငွက္ကိုေခ်ဖ်က္ဖို႔ အဆိပ္ကိုသံုးၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အစားအစာအထုပ္တစ္ခု ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

Queensland Museum က Greg Czechura ကေတာ့ ဒီပင့္ကူေတြဟာ ငွက္ေတြကိုစားတယ္ဆိုတာ လူသိမ်ားၿပီးသားျဖစ္ေပမယ့္ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရတာေတာ့ ရွားပါတယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ပါတယ္။ အဲဒီပင့္ကူအိမ္ေတြဟာ အင္မတန္မွခိုင္မာတဲ့ ပင့္ကူမွ်င္ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပင့္ကူဟာ ငွက္ကေလး အားအင္မကုန္ခမ္းခင္ေတာ့ ငွက္ကိုတိုက္ခိုက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ။

Golden Orb Weaver ပင့္ကူေတြဟာ ပရိုတိန္းအမ်ားအျပားပါၿပီး ခိုင္မာတဲ့ပင့္ကူအိမ္ေတြနဲ႔ သားေကာင္ကို ေထာင္ဖမ္းေလ့ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ သူတို႔ဟာ အဲဒီအိမ္ေတြမွာ တြယ္ၿငိေနတဲ့ သားေကာင္ေတြကိုပဲ အစားအစာအျဖစ္ မွီခုိေနရလို႔ပါပဲ။ ။

The pictures show the spider with its long black legs wrapped around the body of a dead bird suspended in its web.

The startling images were reportedly taken in Atheron, close to Queensland's tropical north.

Despite their unlikely subject matter, the pictures appear to be real.

Joel Shakespeare, head spider keeper at the Australian Reptile Park, said the spider was a Golden Orb Weaver.

"Normally they prey on large insects… it's unusual to see one eating a bird," he told ninemsn.com.

Mr Shakepeare said he had seen Golden Orb Weaver spiders as big as a human hand but the northern species in tropical areas were known to grow larger.

Queensland Museum identified the bird as a native finch called the Chestnut-breasted Mannikin.

Mr Shakespeare told ninemsn the bird must have flown into the spider web and become stuck.

"It wouldn't eat the whole bird," he said.

"It uses its venom to break down the bird for eating and what it leaves is a food parcel," he said.

Greg Czechura from Queensland Museum said cases of the Golden Orb Weaver eating small birds were "well known but rare".

"It builds a very strong web," he said.

But he said the spider would not have attacked until the bird weakened.

The Golden Orb Weaver spins a strong web high in protein because it depends on it to capture large insects for food.


No comments:

ႀကဳိက္ရင္ေပါ့ေလ . . .